OBM

Vi erbjuder Sveriges första specialistutbildning* i OBM – sedan 2008. För dig som vill lära dig varför människor beter sig som de gör och hur du kan påverka det. Både internt för din verksamhet och som öppen kurs.

OBM är en förkortning för Organizational Behavior Management och är beteendeanalys tillämpat på organisationsutveckling och ledarskap. Beteendeanalysen är den beteendeteori som har den starkaste evidensen idag, och sedan över hundra år.

Grunden för all form av förändringsarbete är beteendeförändringar. Alla modeller, teorier, strategier, planer med mera behöver till slut omsättas i beteenden hos människor. OBM ersätter sällan andra metoder utan är ett komplement som ger den sista pusselbiten, hur du får till en faktisk beteendeförändring.

BBS

BBS är en förkortning för Behavior Based Safety och är OBM tillämpat inom säkerhetsarbete.

*Specialistutbildning innebär att utbildningen är godkänd av Sveriges Psykologförbund som vidareutbildning för legitimerade psykologer som utbildar sig till specialister inom arbetslivets psykologi.