OBM

Sveriges första specialistutbildning* i OBM – sedan 2008

OBM är en förkortning för Organizational Behavior Management som är beteendeanalys tillämpat på organisationsutveckling och ledarskap.

Det handlar om varför vi beter som vi gör och hur man påverkar det. Grunden för all form av förändringsarbete är beteendeförändringar. Alla modeller, teorier, strategier, planer med mera behöver alltid till slut omsättas i beteenden hos människor.

BBS

BBS är en förkortning för Behavior Based Safety och är OBM tillämpat inom säkerhetsarbete.

*Specialistutbildning innebär att utbildningen är godkänd av Sveriges Psykologförbund som vidareutbildning för legitimerade psykologer som utbildar sig till specialister inom arbetslivets psykologi