Datum & priser

(samtliga priser exklusive moms, inkl lunch och fika)

Våren 2024

Steg 1 – 2 dagar, 13.900:-

Stockholm 22 – 23 april.

Malmö 16-17 maj.

sista anmälningsdag 18 mars för Stockholm, 10 april för Malmö.

Steg 2 – 2 dagar, 13.900:-

Stockholm 18:e mars & 24:e maj.

sista anmälningsdag 7 februari.

Hösten 2024

(samtliga priser exklusive moms)

Steg 1 – 2 dagar, 13.900:-

Stockholm 14 – 15:e oktober.

Malmö 24 – 25:e oktober.

sista anmälningsdag 6 september för båda orterna.

Steg 2 – 2 dagar, 13.900:-

Stockholm 7:e oktober och 25:e november.

Malmö 23:e oktober och 29:e november.

sista anmälningsdag 2 september för båda orterna.

Steg 3 – 4 halvdagar 13.900:-

startar på begäran, datum för dagarna sätts tillsammans med deltagarna.