Datum & priser

(samtliga priser exklusive moms, inkl lunch och fika)

Våren 2023

Steg 1 – 2 dagar, 13.900:-

Stockholm 24 – 25 april.

Malmö 15 – 16 maj.

sista anmälningsdag 17 mars för båda orterna.

Steg 2 – 2 dagar, 13.900:-

Stockholm 23:e mars & 24:e maj.

sista anmälningsdag 7 februari.

Steg 3 – 4 halvdagar 13.900:-

startar på begäran, datum för dagarna sätts tillsammans med deltagarna.

Hösten 2023

(samtliga priser exklusive moms)

Steg 1 – 2 dagar, 13.900:-

Stockholm 18 – 19:e oktober.

Malmö 25 – 26:e oktober.

sista anmälningsdag 8 september för båda orterna.

Steg 2 – 2 dagar, 13.900:-

Stockholm 17:e oktober och 12:e december.

Malmö 10:e oktober och 30:e november.

sista anmälningsdag 7 september för båda orterna.