Upplägg

Kurs 1 – grundkurs genomförs i form en workshop under två dagar. Du ska läsa OBM Boken – psykologi för ledare innan du kommer och sedan får ni deltagare tillsammans styra en stor del av innehållet utifrån era önskemål.

Kurs 2 – Är en fördjupningskurs i form av två separata heldagar med hemuppgift före och efter första dagen. Kursen examineras genom en skriftlig examensuppgift.

Kurs 1 och 2 är tillsammans ackrediterad som en fördjupningskurs inom samtliga inriktningar inom AO-området samt för inriktningen personal/organisation inom pedagogiska området. Kursen kan även tjäna som breddkurs för en enskild ST-psykolog inom andra inriktningar.

Kurs 3 – Är en certifieringsgrundande kurs som omfattar fyra halva dagar med tid emellan för hemarbete. Kursen examineras genom utförande av hemuppgifter samt inlämnande av ett case. I kursavgiften ingår feedback på examinationscaset. Det finns också möjlighet att köpa till handledningstillfällen. Priset för handledning är 3.000 SEK

Kurs 3 är ackrediterad som en fördjupningskurs inom samtliga inriktningar inom AO-området samt för inriktningen personal/organisation inom pedagogiska området. Kursen kan även tjäna som breddkurs för en enskild ST-psykolog inom andra inriktningar.