En kort film om beteende

Vill du veta mer om vad det innebär att ha ett beteendefokus i organisationen?

I en första film som på ett enkelt sätt försöker förklara mer om OBM så berättar Martin om varför ni skall fokusera på beteenden om ni vill uppnå resultat.